Navigation
Chanjapapai
Home / Uncategorized / ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) เอกลักษณ์ของเมืองทิมพู ประเทศภูฏาน

ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) เอกลักษณ์ของเมืองทิมพู ประเทศภูฏาน

สำหรับการมาท่องเที่ยวในภูฏานนั้นต้องบอกเลยว่า พลาดไม่ได้อย่างยิ่งที่จะมาเยี่ยมชม ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า ทิมพูซอง ซึ่งเป็นตัวอาคารขนาดใหญ่มโหฬาร มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมของภูฏานแห่งหนึ่งที่งดงามเป็นอย่างมาก เสมือนว่าเป็นพระบรมมหาราชวังที่ตั้งเด่นตะหง่านอยู่ที่เชิงภูเขาและริมแม่น้ำอย่างใดอย่างนั้น โดย  ทาชิโชซอง เป็นอาคารที่ทำการของทางคณะกรรมการบริหารเมืองทิมพู และรัฐบาล ซึ่งจะประกอบได้ด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูงที่อยู่ภายในตัวอาคาร

ทาชิโชซอง จะทำการแบ่งแยกกลุ่มอาคารออกเป็นเขตสำหรับฆราวาสและเขตสำหรับสังฆาวาส รวมไปถึงลานอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาต่างๆรวมอยู่ด้วย โดยมีหอสูงสามชั้น จัดตั้งไว้เป็นหอกลาง ไว้สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆรวมไปถึงเป็นที่พักพำนักสงฆ์ห้องบูชาประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญของทางภูฏานต่างๆ อีกด้วย

ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong)

ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) เอกลักษณ์ของเมืองทิมพู ประเทศภูฏาน
ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) เอกลักษณ์ของเมืองทิมพู ประเทศภูฏาน

ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ถือว่ามีประวัติยาวนานมาก ตั้งเป็นป้อมตั้งแต่ประมาณ ศตวรรษ ที่ 13 แต่ซึ่งป้อมเดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบ เลยทำให้เป็นจุดอ่อนและเสี่ยงในเชิงด้านยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งในปีคริสต์ศักราช 1630 นั้นท่านซับดรุง นัมเกล ก็ได้เดินทางเข้ามาครอบครองและดูแลบริเวณป้อมเก่าแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) โดยมีความหมายว่าเป็นป้อมปราการสำหรับศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีก จนต้องถูกทอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน โดยได้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก ที่ได้มาประทับ ณ ที่เมืองทิมพู จึงได้ฟื้นฟูดูแลสร้างบูรณะใหม่ ใช้ระยะเวลา 5 ปี จนสมบูรณ์แบบและถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองทิมพูและประเทศภูฎานมาจนถึงทุกวันนี้ ที่ไม่ว่าใครจะแวะเวียนมาจะต้องมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอน

ความน่าสนใจของ ทาชิโชซอง

ทาชิโชซอง เคยเป็นที่สำหรับประชุมสภาแห่งชาติของทางรัฐบาล แต่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งสำหรับสำนักงานคณะกรรมการบริหารเมืองทิมพู  สำนักราชเลขาธิการ ท้องพระโรงรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง นั่นเอง ซึ่งทางอากาศด้านทิศใต้ก็ถือว่าเป็นเขตสังฆาวาส มีบริเวณลานกว้าง ซึ่งเป็นลานประเพณีไว้สำหรับจัดการแสดงในเทศกาลสำคัญของประเทศภูฏานนั่นเอง

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศภูฏานและเมืองทิมพู ก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมเยียน Tashicho Dzong  ซึ่งมีศิลปะและสถาปัตยกรรมของภูฏานแห่งหนึ่งที่งดงามเป็นอย่างมาก รับรองเลยว่าจะต้องสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างแน่นอน

HashTag : # เที่ยวภูฏาน ณ เมืองทิมพู # เที่ยวทาชิโชซอง

สมัครรับข้อมูลเพิ่มเติม

ระบุชื่อ และ อีเมลล์ เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

Pingbacks and Trackbacks